Jak město vnímáme a jaké Ústí chceme?

Jak město vnímáme a jaké Ústí chceme?
19.7.2013
Během veřejného projednání nové Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020 měli účastníci z řad veřejnosti možnost vyplnit dotazník k vizi a rozvoji města Ústí nad Labem.

Šetření, které proběhlo v Informačním středisku města dne 26. června 2013, se zúčastnilo celkem 34 občanů, kteří tak vyjádřili svůj názor na pozitiva i negativa našeho města, ukázali, jak město vnímají a jak si představují jeho další rozvoj. Měli možnost se vyjádřit, kam by měl být nový strategický rozvojový dokument směřován.

Ukázalo se, že účastníci jsou nejvíce hrdí na přírodní krásy našeho města, jeho strategickou dopravní polohu a relativní pestrost kulturní nabídky. Nová Strategie by se měla dle respondentů zaměřit na témata jako zkvalitnění veřejného prostoru, sociální problémy, doprava a veřejná správa.

Výslednou souhrnnou zprávu si můžete stáhnout zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/priprava-zpracovani-strategie-rozvoje-mesta-usti-nad-labem-obdobi-2015-2020.html.

Anketu ke strategickému rozvoji města najdete zde:http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/anketa-srm2020-1-3.html.