Jak se chovat v lese?

Jak se chovat v lese?
29.3.2010
V době vyvádění mláďat u divokých prasat může v přírodě dojít ke zranění. Hlídat byste měli i své psy.

   V době, kdy bachyně vyvádí své potomky, urputně je brání. Může tedy v tuto dobu při nedodržování základních pravidel dojít k nemilému setkání, ve výjimečných případech i k případnému zranění vás jako návštěvníků, či vašich psích miláčků. Při návštěvě přírody se chovejte tak, aby o vás zvěř věděla. Tzn., při chůzi si povídejte s doprovodem, zpívejte si písničku nebo občas šlápněte na větvičku, což zaručí, že vás zvěř včas zaregistruje a nedojde k jejímu překvapení. Nevstupujte do hustěji zarostlých pozemků, křovin, mladých lesních porostů, vysoké trávy s křovinami, stejně jako tam nepouštějte své psy, které doporučujeme vodit jen na vodítku. V žádném případě se nedotýkejte nalezených, zdánlivě opuštěných mláďat. Jejich matka je někde v okolí.

   V přírodě udržujte pořádek, neodhazujte PET láhve a jiné plastové předměty, plechovky, sklo a ani noviny či časopisy. V lesích ani na jejích okrajích nekuřte a nerozdělávejte oheň, zvláště pak při suchém, slunečném či větrném počasí. Stále je aktuální žádost o omezení návštěv lesa v brzkých ranních a večerních hodinách z důvodu lovu divokých prasat.

  „V zájmu vlastního zdraví používejte vhodný oděv, obuv a repelentní přípravky proti klíšťatům, jež i v okolí Ústí nad Labem mohou být infikovány na lidi přenosnými nemocemi jako je Lymská borelióza či klíšťová encefalitida“, doplňuje náměstkyně primátora Zuzana Kailová.