Jarní Česko-Saské dětské slyšení

Jarní Česko-Saské dětské slyšení
17.4.2013
Jarní Česko-Saské dětské slyšení se konalo v Domě dětí a mládeže. Jednání se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Na otázky mladých účastníků slyšení spolu s ní odpovídali radní a ředitel DDM Jan Eichler a ředitel městské policie Pavel Bakule. Jednání se zúčastnili také zástupci škol ze saského města Chemnitz.

Dotazy se mimo jiné týkaly toho, proč krajské město nemá autobusové nádraží, směrování linek MHD, investic do zoo nebo podpory cestovního ruchu.

"Ráda se těchto jednání účastním. Děti mají jiný pohled na věci, kterými se my dospělí zabýváme třeba denně, ale některé detaily už nevnímáme. Jejich otázky jsou přímočaré a očekávají také přímou odpověď, což nebývá vždy jednoduché. O to cennější jsou pro mě tato setkání,“ řekla Zuzana Kailová.