Jarní svoz objemného odpadu

Jarní svoz objemného odpadu
27.1.2014
Čistota města je pro vedení města Ústí nad Labem prioritou. Proto rada města rozhodla, že se jarní svoz objemného odpadu opět od března uskuteční.

Čistota města je pro vedení města Ústí nad Labem prioritou. Proto rada města rozhodla, že se jarní svoz objemného odpadu opět od března uskuteční.

„Zajištění čistoty ve městě je důležitou prioritou vedení města. Svoz objemných odpadů je proto jednou z významných činností pro udržení čistoty v Ústí nad Labem, na kterou jsme v radě schválili finanční prostředky ve výši 1,56 milionu korun,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Částka na jarní svoz byla převedena zapojením ušetřených prostředků v roce 2013. Postupně bude objemný odpad svezen z celého města Ústí nad Labem. Připraven je kalendář svozu objemného odpadu tak, aby byla zajištěna plná koordinace s blokovým čištěním komunikací ve městě Ústí nad Labem. Svoz velkoobjemového odpadu, který bude zahájen 3. 3. 2014 a ukončen 16. 6. 2014, je službou pro občany, kteří se tak mohou zbavit zbytečných věcí. V loňském roce bylo při jarním svozu odklizeno 431 tun odpadu s náklady 1,458 milionu korun.

Občané by měli odpad na určená místa odkládat nejdříve den před termínem svozu. Mezi objemný odpad nepatří: pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu, odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení, která je třeba odkládat na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.

Bližší informace včetně kalendáře svozu odpadů jsou na webových stránkách města Ústí nad Labem.