Jaroslav Klemeš se stal čestným občanem

Jaroslav Klemeš se stal čestným občanem
16.12.2011
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem bylo generálovi Jaroslavu Klemešovi uděleno četné občanství města Ústí nad Labem.

Zastupitelé města Ústí nad Labem na návrh primátora města Ústí nad Labem Víta Mandíka jednohlasně schválili udělení čestného občanství brigádnímu generálovi Jaroslavu Klemešovi.

Jaroslav Klemeš se narodil 31. 1. 1922. Po obsazení Československa nacisty se jako osmnáctiletý rozhodl uprchnout do Francie, kde se v červnu 1940 zapojil do bojů na frontě. Po obsazení Francie se přesunul do Anglie. V roce 1941 absolvoval para výcvik a byl zařazen do skupiny pro zvláštní úkoly. V roce 1944 se stal členem skupiny Platinum - Pewter. V noci z 16. na 17. února 1945 byl vysazen poblíž vypálených Ležáků a z území protektorátu vysílal zprávy do Anglie. Po osvobození Československa byl vyznamenán Československým válečným křížem a stal se důstojníkem z povolání. V roce 1949 byl zatčen a následně odsouzen ke třem letům odnětí svobody za údajné protistátní spiknutí. Byl uvězněn na Borech a vykonával nucené práce v lágru v ústeckých Všebořicích. Po propuštění se v Ústí nad Labem usadil a žije zde dodnes. V roce 1997 obdržel Medaili za hrdinství a dne 8. května 2010 byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála.

Generálu Jaroslavu Klemešovi předal primátor města Ústí nad Labem diplom čestného občanství. „Bylo mi velkou ctí předložit Zastupitelstvu města návrh na udělení tohoto ocenění právě panu generálu Klemešovi. Je to výjimečná osobnost s obrovským charismem a obdivuhodnou vitalitou a za svoji činnost ve 2. světové válce si zaslouží naše uznání,“ řekl primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík.

Generál Klemeš před Zastupiteli města i přítomnými občany poděkoval za čest, které se mu dostalo. „Čestné občanství mi udělilo několik měst, jedno z nich je ve Francii. Tohoto dnešního ocenění, si ale cením nejvíce a jsem na něj nejvíce hrdý. Ve města Ústí nad Labem žiji celý svůj život a Vám všem, kteří jste mě takto poctili, velice děkuji,“ řekl Jaroslav Klemeš.