Jazykové učebny na školách

Jazykové učebny na školách
11.3.2009
Americká obchodní komora obdarovala v rámci projektu „One World, Many Voices“ – Jeden svět, mnoho hlasů – základní školy v Ústí nad Labem.

   V rámci projektu Americké obchodní komory v ČR „One World, Many Voices“ (Jeden svět, mnoho hlasů) byly v Ústí nad Labem vybrány dvě základní školy: Základní škola ve Stříbrnické ulici a Základní škola v ulici A. České. Každá z těchto škol obdržela od AmCham 159.200 Kč na nákup zejména IT vybavení svých jazykových učeben. Každá ze škol se na pořízení nové učebny finančně spolupodílela, proto se žáci budou moci učit jazyky za využití nejnovějšího vybavení.

   „Školy byly vybrány na základě konzultací s magistrátem města Ústí nad Labem a se členy AmCham, kteří v tomto regionu působí. Věnované peníze darovali především členové Americké obchodní komory v ČR v rámci „Tiché aukce“, která každoročně probíhá na plese Díkůvzdání, který komora pořádá“ upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha, který se do škol se zástupci projektu vypravil.

   „Komunikace hraje klíčovou roli nejen v obchodních vztazích, ale i ve vztazích mezilidských obecně. Cizí jazyky proto hrají klíčovou roli v úspěchu jakéhokoliv města nebo země. A právě z těchto důvodů AmCham zřídila projekt One World, Many Voices,“ uvedl výkonný ředitel AmCham Weston Stacey. Hlavním a jediným cílem tohoto projektu je vybavit jazykovými laboratořemi české školy napříč celou zemí. Všechny věnované peníze pomohou žákům v České republice vystavět solidní základnu pro jejich budoucnost.

   Americká obchodní komora v ČR (AmCham) zahájila projekt „One World, Many Voices” v roce 2003. V rámci tohoto projektu AmCham dosud věnovala 1 609.300 Kč 6 školám v 5 regionech České republiky, které si za to pořídily nové vybavení jazykových učeben.

   V roce 2009 bude projekt „One World, Many Voices“ opět pokračovat a podpoří rekordní počet škol v Ostravě. Konkrétně se bude rozdělovat téměř 600 tisíc korun a to mezi 5 základních škol. Vše je možné uskutečnit jen díky mnoha členským společnostem AmCham, které tento projekt podpořily a věříme, že ho budou podporovat i nadále.