Jedenáctý den povodně

Jedenáctý den povodně
12.6.2013
7:30 Hladina řeky zůstávala během 24 hodin na stejné hodnotě.

Dnešní hodnota hladiny řeky zůstala na čísle 679 cm, stejný stav byl i před 24 hodinami. Tento stav je dle informací dispečinku Povodí Labe ovlivněn manipulací vody na vltavské kaskádě. Ve městě však stále probíhá intenzivní úklid. O jeho průběhu se při pravidelných prohlídkách ujišťuje osobně primátor Vít Mandík. Odvezeno z města bylo již více než 500 tun kontaminovaného odpadu.

„Postupně je úklid prováděn dům po domu, vynesený nepořádek je okamžitě nakládán do přistavených kontejnerů a vozů a vyvážen. Děkuji všem za obrovské nasazení a obyvatelům postiženým povodní děkuji za jejich trpělivost,“ uvedl primátor Mandík.

V době povodní přišla vlna solidarity a lidé ze všech koutů země nabízejí pomoc. „Velmi si vážíme lidí, kteří nám v těchto nelehkých chvílích pomáhají. Bez takovéto fyzické i materiální pomoci by situace ve městě nebyla tak příznivá,“ poděkoval primátor všem, kteří se podílejí na odklízení škod po povodni.

Svoji pomoc můžete nabízet na lince 475 271 249 nebo e-mailem nabidnetepomoc@mag-ul.cz.

V případě, že chcete přispět finančními prostředky, můžete tak učinit na účet veřejné sbírky na odstraňování následků povodně v Ústí nad Labem. Číslo účtu je 107-5055240207/0100.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat.