Jedinečný dar muzeu města Ústí nad Labem

Jedinečný dar muzeu města Ústí nad Labem
4.11.2011
Za účasti náměstkyně primátora Zuzany Kailové byla slavnostně zahájena vernisáž „Dialog s časem“ slavného rodáka, výtvarníka česko-německého původu, Klause Horstmanna-Czecha.

Klaus Horstmann-Czech v rámci své vernisáže daroval do uměleckých sbírek městského muzea Ústí nad Labem cenný soubor moderních mramorových plastik. Ústí nad Labem tak bude jediným městem ČR, kde budou vystavována díla tohoto slavného sochaře, jehož tvorba je zastoupena především v galeriích a muzeích Německa a Itálie.

Sochařův dar je svým rozsahem i nominální hodnotou jedinečný a Klaus Horsmann-Czech se tak stal historicky nejštědřejším donátorem muzea města Ústí nad Labem. Darováno bylo devět rozměrných plastik, z nichž nejtěžší váží několik set kilogramů. Kolekce dokumentuje posledních dvacet let umělcovy tvorby a zahrnuje dílo „Dialog s časem“, jež považuje sám mistr za stěžejní bod své umělecké kariéry.

Cítil jsem jako čest a povinnost zanechat ve svém rodném městě i stopu jako umělec,“ komentoval svůj mecenášský čin sám sochař.

Klaus Horstmann-Czech se narodil v Ústí nad Labem roku 1943. V roce 1949 se rodina vystěhovala do Německa. Vyrůstal v Heidelbergu, kde žije dodnes. Sochařství se vyškolil v italské Perugii a Itálie se mu stala druhým domovem. Rodné město poprvé navštívil po sametové revoluci, od té doby se vrací pravidelně.

Děkuji Vám jménem města Ústí nad Labem za dar, který jste poskytl muzeu a jeho sbírkám. Je pro nás ctí vystavovat Vaše dílo právě v našem městě. Věřím, že tato výstava osloví širokou veřejnost a přiláká do muzea mnoho návštěvníků,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.