Jednala správní rada Činoherního divadla

Jednala správní rada Činoherního divadla
31.1.2014
Správní rada Činoherního divadla, o.p.s., přizvala na své páteční mimořádné jednání ředitele Vladimíra Čepka.

Správní rada konstatuje, že není žádný relevantní důvod k přerušení činnosti divadla, které má na svých účtech dostatek finančních prostředků k úhradě svých závazků do poloviny března. Rozhodnutí ředitele Čepka přerušit činnost divadla učiněné bez předchozí konzultace se správní radou považuje správní rada za zcela nepřijatelné. Jeho vyjádření v médiích a na webových stránkách divadla, že od 1. února nemá divadlo žádné prostředky a proto je nuceno pozastavit provoz, jsou hrubě nepravdivá.

Správní rada konstatuje, že pokud něco ohrožuje existenci divadla, pak je to zejména nepochopitelná nečinnost ředitele Činoherního divadla při získávání prostředků pro tuto obecně prospěšnou společnost a jeho dnešní neuvážené kroky.

Správní rada uložila řediteli Čepkovi
- zajistit provoz divadla bez jakýchkoliv přerušení,
- dementovat nepravdivé informace šířené v médiích
- zahájit neprodleně práce na žádostech o městské granty tak, aby Činoherní divadlo, o.p.s., uspělo v dotačním řízení a získalo 12 milionů Kč vyčleněných v rozpočtu města.