Jednání o autobusovém nádraží

Jednání o autobusovém nádraží
13.10.2011
Včera se uskutečnilo jednání u náměstka ústeckého primátora Jana Řeřichy ve věci zhodnocení aktuálního stavu kolem demolice a rušení autobusového nádraží v centru města.

Kromě Mgr. Tomáše Krause, výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. se jednání zúčastnili i kompetentní zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a odboru dopravy magistrátu města Ústí nad Labem. Účastníci jednání hledali optimální dopravní řešení vzniklé situace. Cílem tedy bylo vyřešit, kde a jak budou cestující nastupovat a vystupovat do linek regionální dopravy objednávané krajem v centru města.

Zástupci kraje předložili návrh, který umožní zachovat veřejnou linkovou dopravu v centru města, na zastávkách v okolí křižovatky ústeckých ulic Masarykova a Revoluční, tedy v těsném sousedství současného autobusového nádraží (viz. přiložená mapka níže), se zachováním přibližně stejného komfortu cestování, na jaký jsou cestující zvyklí dnes. Realizace krajem předloženého návrhu bude umožněna hlavně díky vstřícnosti a příkladné spolupráci s městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, protože budou využívány nástupní hrany MHD v uzlu „Divadlo“, u nové budovy úřadu Regionální rady regionu severozápad a v podloubí u sídla Krajského ředitelství PČR.
Dalším neméně důležitým faktorem je příznivý objem veřejné linkové autobusové dopravy, který není zdaleka tak masivní jako v letech minulých a v dnešní době potřebuje pouze tři zastávkové hrany pro odjezd s obratem maximálně po 5-ti spojích za hodinu ve špičkových časech.
Při pohledu na výsledky jednání je zřejmé, že kroky soukromého subjektu vedoucí k zániku autobusového nádraží v Ústí nad Labem nejsou pro veřejnou dopravu nijak tragické. Cestující nastupující na autobusovém nádraží budou moci využívat stejné služby, na které byli před odjezdem zvyklí (informační kancelář dopravce BusLine a.s., okolní obchody a služby, pekařství, prodej tisku, apod.). Prostor pro čekání cestujících na všech třech nových nástupních hranách je zastřešen proti nepřízni počasí.
Je nutné zmínit, že realizace návrhu do bezchybně fungujícího celku v praxi s sebou přinese ještě mnoho příprav a kompromisních kroků, ale je velice pravděpodobné, že regionální doprava obsluhující zejména okolí města v Ústí nad Labem bude funkčně zapojena do centra krajského města, tedy tam, kde ji lidé potřebují a kde do ní nastupovat chtějí a jak je standardem i v jiných městech.