Jednání o budoucím směřování MHD

Jednání o budoucím směřování MHD
2.11.2011
Za účasti náměstka Jana Řeřichy se sešla k prvnímu jednání pracovní skupina zabývající se perspektivou a budoucím vývojem MHD v Ústí nad Labem.

Pracovní skupina složená ze zastupitelů města napříč politickým spektrem, zástupců dopravního podniku a magistrátu si na svém prvním jednání stanovila a pojmenovala základní cíle, termíny a plán práce. Cílem pracovní skupiny je nalezení odpovědí na otázky, týkající se dalšího směřování MHD v Ústí nad Labem. Město Ústí nad Labem jako objednatel služeb u Dopravního podniku města Ústí nad Labem chce přesně definovat svoje budoucí požadavky, a to právě ve spolupráci s dopravním podnikem. Tímto způsobem chce nalézt reálné, efektivní a přesto všeobecně uspokojivé varianty budoucího směřování hromadné dopravy v našem městě. Souběžně s tím je kladen důraz na celkové zlepšování podmínek pro dopravu a životních podmínek ve městě. Skupina se tak bude muset zabývat širokou škálou témat, od čistě dopravních až po témata sociálně ekonomická, které dopravu v Ústí nad Labem ovlivňují.


Hledáme tu nejlepší variantu pro příští desetiletí. To není snadný úkol. Pevně však věřím, že se nám podaří zvolit správnou strategii, která ve svém důsledku povede k uspokojení potřeb občanů našeho města a pro dopravní podnik bude znamenat jasně určenou perspektivu jeho dalšího rozvoje a směřování,“ uvedl k jednání pracovní skupiny Jan Řeřicha.