Jednání u kulatého stolu k dostavbě dálnice D8

Jednání u kulatého stolu k dostavbě dálnice D8
30.3.2012
Primátor města Vít Mandík se účastnil dalšího setkání představitelů státní správy a samosprávy k dokončení dálnice D8.

Jednání se konalo za účasti zástupců Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic, radních za Ústecký kraj a starostů obcí dotčených výstavbou dálnice D8. Primátor Mandík na jednání přizval i zástupce občanského sdružení Občané Vaňova, reprezentující Vaňov jako nejvíce dotčenou část města Ústí nad Labem.

Nejprve se projednával již postavený, ale dosud nezprovozněný úsek mezi Lovosicemi a Bílinkou. Zástupce Ministerstva dopravy ČR (MD) informoval, že se očekává vydání stavebního povolení začátkem příštího týdne a počátkem května by mohl být úsek dán do předběžného užívání a otevřen tak pro dopravu. Dalším projednávaným bodem byl vývoj odvolání ke zbývajícímu nedokončenému úseku D8. Přítomným bylo sděleno, že ukončení tohoto řízení se předpokládá 20. dubna. Pokud nedojde k dalším odvoláním, pak by mělo rozhodnutí nabýt právní moci počátkem května a ŘSD by mohlo zahájit dostavbu chybějící části dálnice. ŘSD upřesnilo čas na dostavbu úseku od vydání příslušných povolení na 32 měsíců. Zároveň společně se zástupce MD potvrdili, že finance na stavbu jsou zajištěny a po této stránce nejsou předpokládány žádné komplikace.

„Jak jsem již zmiňoval několikrát, dostavba dálnice D8 je pro mne významnou prioritou, proto každé jednání, které může ve svém důsledku napomoci dostavbě dálnice vítám. Prodlužování termínu dostavby dálnice je pro občany města Ústí nad Labem přítěží a jednou z nejvíce postižených částí města je Vaňov. Jelikož jsem si vědom nelehké situace místních obyvatel, přizval jsem k jednání i občanské sdružení Občané Vaňova, aby jim bylo umožněno apelovat také na zástupce institucí, které mají na dokončení dálnice přímý vliv.“ uvedl primátor města Vít Mandík ke včerejšímu zasedání.