Jednání ve sněmovně

Jednání ve sněmovně
7.9.2011
Náměstci primátora Jan Řeřicha a Helena Kubcová se nechtějí schovávat před problémy a po dohodě s poslancem Janem Kubatou projednávali ve sněmovně aktuální problematiku města.

První schůzka proběhla s ministrem Jaromírem Drábkem (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a jeho prvním náměstkem Vladimírem Šiškou. Tématem byl připravovaný systém vyplácení sociálních dávek, problematika osob ze sociálně vyloučených skupin včetně romské otázky. Zástupci města i MPSV se shodují na tom, že je nutné problémům předcházet, nečekat na jejich vyhrocení, a proto se dohodli na velmi úzké spolupráci v této oblasti. „Již tento měsíc proběhne první konkrétní jednání. Jsem rád, že díky aktivní činnosti městské policie a její komunikaci s osobami ze sociálně vyloučené oblasti, nejsou v Ústí problémy charakteru Šluknovska. Všichni vnímáme, že problematika sociálně vyloučených obyvatel převážně Romů je velmi náročná a město nemá samo takové legislativní možnosti, které by jí mohly uspokojivě řešit. Věřím však, že ve spolupráci s ministerstvem a dalšími složkami, se nám to podaří. Velmi konkrétně jsme se bavili o systému vyplácení sociálních dávek“, řekl po setkání náměstek primátora Jan Řeřicha s tím, že druhé jednání se týkalo Collegia Bohemica. „S ministrem kultury Jiřím Besserem jsme se shodli na tom, že Collegium Bohemicum je v rámci Evropské unie naprosto výjimečná společnost“.

Collegium Bohemicum je společnost založená městem koncem roku 2006. Na jeho vzniku se dále podílelo Muzeum města, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Jeho cílem bylo a je stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu, zaměřenou na kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem. Vzdělávací pracoviště se stane místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z ČR, Německa, Rakouska a dalších zemí. „Ministr kultury vnímá výjimečnost a důležitost této společnosti a proto přislíbil finanční pomoc ze strany ministerstva pro její další činnost. I toto setkání bylo startem k dalším konkrétním jednáním“, řekla náměstkyně primátora Helena Kubcová. „Hodnotím velmi pozitivně, že ministerstvo kultury stále vnímá důležitost Collegia Bohemica a bude i nadále pokračovat v podpoře této společnosti s nadnárodním rozsahem“, dodal náměstek primátora Jan Řeřicha. „Těším se, že Collegium Bohemicum pomůže zvýšit prestiž našeho města na opravdu mezinárodní úrovni“.