Jednomyslné rozhodnutí rady města: Jsme proti prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí!

Jednomyslné rozhodnutí rady města: Jsme proti prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí!
6.2.2015
Na řádném jednání rady města bylo jednomyslně přijato ideově zásadní usnesení.

Týká se opět zvažovaného prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí, kdy rada konstatuje, že s ohledem na zdraví obyvatel města, na snahu města jako krajské metropole ustupovat od těžkého průmyslu a zbavit se image průmyslově přetížené oblasti a na celosvětové úsilí zmírnit člověkem způsobenou změnu klimatu, se staví proti zvažovanému prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi.

Rada města zároveň žádá vládu České republiky, aby územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách ponechala v platnosti beze změn a aby v příštích letech podle potřeby pomáhala horníkům s přechodem na zaměstnání mimo těžbu hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi.

„Jsem za toto rozhodnutí vedení města velmi rád. Zastáváme se především zdraví a prosperity občanů našeho města. Vyjadřujeme ale také podporu občanům v ohrožených obcích – i oni mají právo na domov jako lidé v Ústí. Usilujeme o zlepšení podmínek pro život a image našeho města a ty samozřejmě souvisí s vývojem našeho širšího okolí. Nechceme, aby naše město s celým krajem zůstávalo zakleté do minulého století. Máme ambiciózní vize,“ uvedl k tomu primátor města Ing. Josef Zikmund.

Toto deklaratorní usnesení bude 18. února předloženo také zastupitelstvu města, nejvyššímu orgánu samosprávy Statutárního města Ústí nad Labem.