Jestřábí oko nad městem: ortofotomapa Ústí nad Labem 2014

Jestřábí oko nad městem: ortofotomapa Ústí nad Labem 2014
16.12.2014
Město Ústí nad Labem pořídilo a na svém webu zpřístupnilo ortofotomapu 2014.

 

Jedná se, zjednodušeně řečeno, o velmi podrobnou obří fotografii z ptačí perspektivy, která zachycuje povrch města Ústí nad Labem a okolních obcí (bývalého okresu Ústí nad Labem). V této fotomapě, snímkované v březnu 2014, si můžete pohodlně přiblížit místa, které vás zajímají.

V mapě uvidíte řadu detailů, protože je v rozlišení 12,5 cm/px. Pro srovnání: na www.mapy.cz se ortofotomapa České republiky zobrazuje v rozlišení 20-25cm/px. Ortofotomapa 2014, kterou pořídilo město, je tedy podrobnější. Zde je názorná ukázka:


Ortofotomapa s rozlišením 12,5 cm/px při přiblížení na měřítko 1:1 500 (GEOREAL, spol. s r.o.)


Ortofotomapa s rozlišením 25 cm/px při přiblížení na měřítko 1:1 500 (GEOREAL, spol. s r.o.)

Na první pohled je zřejmé, že mapa s podrobnějším rozlišením je ostřejší.

Veřejnosti může podrobná ortofotomapa sloužit k různým účelům. Investoři se mohou rychle seznámit se zájmovými lokalitami. Občané si mohou prohlédnout nemovitosti ve svém vlastnictví, ke koupi či k pronájmu. Turisté mohou mapu využít jako jeden ze způsobů, jak si vytipovat cíle výletů a vhodné trasy. Studentům a expertům poslouží ke studijním a badatelským účelům.

V dnešní době jsou ortofotomapy nepostradatelným podkladem pro výkon veřejné správy. Magistrát je používá k mnoha účelům. Uveďme několik příkladů: prohlídka míst a sledování stavu území, stromů, staveb, komunikací či černých skládek. Město má k dispozici ortofotomapy i z dřívějších let, takže lze často postřehnout vývoj sledovaného jevu v průběhu let, což lze využít i jako důkazní prostředek u výskytu černých staveb, poškození zeleně a podobně.

Ortofotomapa se používá také jako vrstva, kterou lze pro lepší orientaci zobrazit v dalších mapových aplikacích na webu města, například v elektronické verzi grafické části územního plánu Ústí nad Labem.

Statutární město ortofotomapu 2014, zachycující celý okres, pořídilo za 200 860 Kč včetně DPH. Výběrové řízení na dodání této ortofomapy probíhalo v červenci 2014. Dodavatelem se stala vítězná společnost GEOREAL, spol. s r. o. Mapa není pořízena jako produkt licencovaný na určitou dobu; je zařazena v dlouhodobém majetku města.

Ortofotomapu v tomto rozlišení město poprvé koupilo v roce 2010, v rozsahu pouze správního území města, a to za 166 600 Kč včetně DPH. Tehdy mapu dodala také společnost GEOREAL, spol. s r.o.
V současné době na veřejně přístupném mapovém portálu města běží 6 mapových aplikací:
§ Ortofotomapa 2014
§ Územní plán Ústí nad Labem
§ Územní plány okolních obcí
§ Portál územně analytických podkladů (zákonná povinnost)
§ Brownfieldy
§ Záplavové území
Kromě aktualizace stávajících aplikací má Úsek geografických informačních systémů (GIS) na rok 2015 v plánu následující:
§ Životní prostředí
§ Odpadové hospodářství (svoz odpadů)
§ Památková péče
§ Historické mapy, včetně císařských otisků z roku 1842 (už dnes jsou historické mapy veřejnosti dostupné jako volitelná podkladová mapa v mapové aplikaci Brownfieldy)
Zveřejnění série starších map umožní veřejnosti sledovat v mapách vývoj krajiny či osídlení.

Jedním z hlavních cílů, se kterým jsme přišli do politiky, je zprůhlednit magistrát a dát lidem možnost aktivně se zajímat o dění ve městě a vyjadřovat se k činnosti a záměrům města. Proto podporuji aktivitu odborníků z Úseku GIS. Mapové nástroje, jež zveřejňují, jsou pro občany cenným zdrojem poučení – a všichni moc dobře víme, že jen s dostatkem informací lze účinně ovlivňovat chod a rozvoj města a pomoci tak s jeho zlepšováním,“ říká radní města David Daduč.