Jezdit načerno se nevyplatí

Jezdit načerno se nevyplatí
6.10.2009
Dopravní podnik opět přitvrzuje vůči černým pasažérům, kteří mu dluží přes 20 miliónů korun.

Od 1. října postupuje pohledávky dvěma společnostem specializujícím se na jejich vymáhání a do pracovního poměru přijal dalších osm revizorů.

DP uzavřel smlouvy o postoupení pohledávek z přepravy do konce roku 2012 s pražskými společnostmi Bazcom a Equity Solutions. Každé firmě jich bude ročně předávat přibližně 10 až 15 tisíc, a to jak za občany České republiky, tak Slovenska. Postoupení v tomto případě znamená, že firma pohledávku koupí. Městská dopravní společnost potom přestane být věřitelem vůči dlužníkům a nebude oprávněna uzavírat splátkové kalendáře, řešit narovnání, smíry a přijímat případné platby.

Zmíněné firmy budou podle smlouvy platit Dopravnímu podniku za každou postoupenou pohledávku 500 korun. V případě úhrady ve výši sta procent jistiny pohledávky obdrží DP ještě 250 korun navíc. „Nechci nikoho strašit, ale ti, kteří nejsou ochotni svůj dluh zaplatit a ocitnou se „na seznamu“ vymahačské firmy, to budou mít nakonec mnohem dražší, než kdyby věc řešili s Dopravním podnikem. Je proto v jejich zájmu, aby se s námi ještě rychle dohodli,“ říká primátor města a předseda představenstva DP Jan Kubata.

Lidé, jejichž pohledávka bude Dopravním podnikem postoupena soukromé firmě, o tom obdrží písemné upozornění na adresu svého trvalého bydliště. „Dopravní podnik současně pokračuje ve spolupráci s exekutorem, jemuž předává 250 případů měsíčně“, uvádí ředitel DP Tomáš Kraus.

Co se týče přepravních kontrolorů, DP jich má v současné době už 25 (jeden externista). Nábor osmi nových revizorů začal letos v únoru. O práci projevilo zájem 40 lidí, z toho dokonce dva vysokoškoláci. Ne každý ze zájemců však prošel náročnými psychotesty a pohovory. Většina nových revizorů absolvovala psychologické školení a kurz sebeobrany.

Přepravní kontroloři budou od letošního listopadu používat záznamové zařízení, k čemuž DP obdržel souhlas od Úřadu pro ochranu osobních údajů. DP si tak bude moci jednoduše ověřit správnost postupu revizorů zejména ve vypjatých situacích, které jsou potom předmětem stížností pasažérů. Ti si často vymýšlejí, že na ně byli revizoři arogantní, ačkoliv tomu bývá naopak.