Jmenován nový ředitel Zoologické zahrady

Jmenován nový ředitel Zoologické zahrady
25.2.2015
Komise pro výběrové řízení přijala 11 nabídek uchazečů na post ředitele ústecké zoo.

Dle výběru komise byli jako vhodní uchazeči vybráni tři zájemci: Bc. Jiří Bálek, RNDr. Dana Holečková a Mgr. Tomáš Kraus. Na základě řízeného rozhovoru se komise usnesla, že pro výkon ředitele ústecké zoo je nejhodnějším kandidátem Bc. Jiří Bálek, který radním také osobně ve stručnosti přestavil základní rysy strategie ústecké zoo. „Moje koncepce je zaměřena na specializaci jihovýchodní Asie. Chtěl bych vytvořit oázu exotiky, kde se návštěvníci dozvědí mnohé o zemích jihovýchodní Asie, stánky s občerstvením by nabízely asijská jídla,“ sdělil Bc. Jiří Bálek.

Jedním z plánovaných taháků pro zoologickou zahradu by měl být chov velmi vzácné a atraktivní mořské vydry, která bude pro město symbolem čistoty. Zvířata se dají cvičit a velmi divácky atraktivní je například její zajímavý styl krmení, který probíhá na hladině. Plné znění koncepce vítězného uchazeče bude uveřejněna na webových stránkách města. „Pan Bálek představil nejucelenější koncepci na delší období, jednoznačně prokázal, že je odborník a že ústeckou zoo vyprofiluje. Byl pro nás skutečnou jedničkou a bude mi ctí s takovým odborníkem spolupracovat,“ uvedl Achab Haidler jako člen výběrové komise.

Bc. Jiří Bálek je jmenován do funkce ředitele ústecké zoo od 1. března 2015.