Jmenování ředitele ZOO Ústí nad Labem

Jmenování ředitele ZOO Ústí nad Labem
27.9.2013
Deník Mladá fronta Dnes se v článku "Volba šéfky zoo v Ústí? Podivná, a navíc špatná" zabývá jmenováním nového ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem.

K pátečnímu článku MF Dnes je třeba upřesnit některá fakta, která autor článku Jan Horák nezmiňuje.

Rada města vyhlásila dne 20. 6. 2013 výběrové řízení na funkci ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. Přihlásilo se 12 uchazečů. Na 1. kolo ústních pohovorů bylo na základě hodnocení výběrové komise pozváno 7 uchazečů. Na 2. kolo ústních pohovorů byli přizváni 2 uchazeči: paní Marina A. Vančatová, PhD. a pan Bc. Jiří Bálek.

Vzhledem k účasti mimoústeckých členů v komisi, se komise shodla, že hlasování proběhne elektronicky. Všichni členové výběrové komise dle dohody do 9. 9. 2013 zaslali e-mailem výsledné pořadí uchazečů. Ve druhém kole, do kterého postoupili dva uchazeči, určilo na první místo Marinu A. Vančatovou, PhD. pět členů komise, jeden člen hlasoval pro pana Bc. Jiřího Bálka a sedmý komisař nevybral nikoho.

Paní Marina A. Vančatová, PhD. má více než 30letou praxi v oboru a je uznávaným odborníkem. Věnuje se výzkumu etologie člověka a primátů, antropologie a zoologie. Publikovala více než 100 vědeckých prací z větší části v mezinárodních vědeckých časopisech a zahraničních sbornících. Vydala desítky abstraktů, recenzí a popularizačních zpráv. Je autorkou, či spoluautorkou pěti monografií.

MVDr. David Nejedlo i MVDr. Přemysl Rabas již před začátkem konkurzu prohlašovali, že hlavním kritériem pro nového ředitele musí být nezpochybnitelné vzdělání a absolvování vysoké školy. Pokud se nyní vyjadřují pro pana Bálka, který dosud nedostudoval zoologii, jedná se o nečekaný názorový obrat.