Jsme všichni Evropané

Jsme všichni Evropané
28.8.2009
Primátor města Jan Kubata dnes na ústecké univerzitě zahájil konferenci „Multikulturní vzdělávání mládeže na pozadí migrující Evropy“.

   Organizátorem akce, jež je součástí projektu „Jsme všichni Evropané“, je občanské sdružení Oberig.

   „Projektem „Jsme všichni Evropané“ bychom chtěli rozvázat mezinárodní diskusi o tom, kdo je a kdo není Evropan a co toto pojetí ve své podstatě znamená? Je to příslušnost k EU? Označení zástupce kontinentů? Či sdílení určitých hodnot? Může být Evropanem člověk, který se nenarodil v Evropě či naopak, je každý, kdo se v Evropě narodil skutečným Evropanem? Tohle jsou otázky do diskuse, kterou bychom tímto prvním setkáním chtěli nahodit a nadále rozvíjet. V průběhu konference budou představené zkušenosti různých organizaci v oblasti interkulturního vzdělávání mládeže, dále bychom chtěli partnerům nabídnout spolupráci na přípravě a realizaci společného projektu mezinárodní výměny mládeže, jenž by byl zaměřen na problematiku interkulturního dialogu mezi mládeži ze států EU a států tzv. třetích zemí. Zde bychom rádi uplatnili své zkušenosti, získané při realizaci podobného projektu na domácí půdě (v rámci Iniciativ mládeže projekt „Jsme všichni Evropané“, který byl rovněž v minulosti podpořen magistrátem města Ústí n.L.) v širším mezinárodním měřítku“, uvádí Oberig.

   „Malé děti, které se sejdou například ve školce, barvu pleti příliš neřeší. Rozdíly sice vnímají, ale nepovažují je za podstatné. Někdy, troufnu si říct, že někdy velmi často, je ale řešíme my dospělí a neprávem zaujímáme předem odtažitý postoj. Přitom je potřeba si uvědomit, že takzvaně odlišné národy, odlišní lidé, se kterými se už prakticky denně setkáváme, nás mohou lecčemu naučit, mohou nás kulturně vzdělávat – jen jim musíme dát šanci. Tato šance začíná už ve škole. Výměna studentů je prvním krokem. Vždyť dnes už není podstatná jazyková bariéra. Mladí lidé ovládají několik jazyků a dorozumí se nejen v Evropě, ale po celém světě. Umožněme jim tedy cestovat, vzdělávat se a učit se vnímat jiná etnika jako něco, co předem nezavrhujeme, ale jako něco, co nám pro náš další život může být velmi přínosné. Umožněme studentům vzájemnou výměnu, umožněme lidem různých národností u nás hledat domov a umožněme jim u nás pracovat bez ohledu na jejich náboženství, životní styl či jiné životní hodnoty“, řekl dnes na UJEP Kubata.