Kácení: magistrát zákon neporušil

Kácení: magistrát zákon neporušil
12.2.2010
Magistrát města odmítá tvrzení ČIŽP, že při povolování kácení stromů v Městských sadech porušil zákon.

   V tiskové zprávě ČIŽP se objevilo tvrzení, že povolení Magistrátu města Ústí nad Labem ke kácení stromů v Městských sadech v rámci realizace projektu Městské sady – aktivní park“ nebylo vydáno v souladu se zákonem.

  Město Ústí nad Labem je přesvědčeno o tom, že rozhodnutí bylo vydáno plně v souladu se zákonem i správním řádem. Krajský úřad Ústeckého kraje si vyžádal spis ke zvážení zahájení případného přezkumného řízení. Budeme tedy čekat na jeho stanovisko, aniž bychom o čemkoliv spekulovali.

  Svým rozhodnutím povolil odbor ŽP MmÚ kácení 34 stromů v Městských sadech, v souladu s podanou žádostí, a po několika konzultacích o rozsahu kácení se zpracovatelem projektu Městské sady – aktivní park. V odůvodnění svého rozhodnutí zhodnotil správní orgán zdravotní stav a funkční a estetickou hodnotu stromů, které bylo nutné pokácet pro jejich střet s projektem Městské sady – Aktivní park. V rozhodnutí stanovil správní orgán podmínky pro provedení kácení. Rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem.

  Ke kácení dalších 118 stromů v Městských sadech došlo na základě ohlášení kácení podle:

- § 8 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), kde se praví, že povolení ke kácení stromů není potřeba z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů (82 stromů) a dle:
- § 8 odst. 4) zákona o ochraně přírody a krajiny, kde se praví, že povolení ke kácení stromů není potřeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (36 stromů).


Vizualizace


Vizualizace