Kanalizace Olšinky – Svádov dokončena

Kanalizace Olšinky – Svádov dokončena
24.11.2009
Náměstek primátora Libor Turek dnes s představiteli Severočeské vodárenské společnosti pomyslně předal téměř osmi set obyvatelům novou kanalizaci.

   Stavbu za 57 milionů korun (bez 19% DPH) dokončila Severočeská vodárenská společnost v termínu. Ministerstvo zemědělství ČR na ní přispělo částkou 20,5 milionů korun. „Jde o velmi významnou investiční akci, díky které je přibližně 800 obyvatel zmíněných částí města napojeno na souvislou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody jsou nyní odváděny do nedávno zrekonstruované čistírny odpadních vod v Neštěmicích. Tímto krokem se určitě zvýší komfort bydlení v Olšinkách a ve Svádově“, řekl Turek.

   V místních částech města Ústí nad Labem Olšinky a Svádov, ležících na pravém břehu Labe, nebyla souvislá kanalizační síť zakončená na ČOV. Část objektů byla původně napojena na kanalizační systém ukončený formou kanalizačních výustí do Labe. Část objektů byla odkanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče případně jímky (žumpy) bez přepadu. Rozsáhlá stavba zahrnovala zejména podvrt Labe a výstavbu čerpacích stanic založených pod úrovní hladiny řeky. Celkem bylo nově vybudováno přes dva a půl kilometru kanalizační stoky. Vybudovány byly tři odlehčovací komory a tři čerpací stanice.