Kašny a fontány jsou ve městě na 29 místech

Kašny a fontány jsou ve městě na 29 místech
17.7.2012
Na 29 místech jsou v Ústí nad Labem kašny a fontány. Sezóna u většiny z nich začíná již v květnu a končí na přelomu září a října.

 

Před zahájením sezóny se všechny bazény vyčistí, vyčistí se kanalizační systém, případně dojde na drobné opravy po předchozím provozu. Osadí se čerpadla, trysky, filtrace, reflektory, aplikuje se chemie, naprogramují se jednotlivé časy sepnutí a vypnutí čerpadel a napustí se voda.

Při provozu se průběžně několikrát týdně odstraňují nečistoty z hladiny a ze dna bazénů, čistí se sání čerpadel. Každý týden se vypláchne písek ve filtraci a vyčistí hrubé filtry. Dle potřeby se seřizují trysky a chod čerpadel.

Během provozu se několikrát – podle počasí (teplo) vyměňuje voda. Znamená to vypuštění vody z celého systému umytí bazénů a vyčištění všech součástí, napuštění čisté vody, aplikace chemie.

Koncem sezóny - většinou koncem září (při pěkném počasí začátkem října) se kašny postupně zazimovávají. Vypustí se voda, bazény a technologie se propláchne a vyčistí. Demontují se čerpadla, UW lampy a uskladní se na zimu.

Část fontán v Městských sadech byla v minulých týdnech mimo provoz, příčinou byl poškozený přívodní kabel, závada byla odstraněna v rámci reklamace.

Chemicky ošetřená voda ve fontánách není zdravotně závadná, ale citlivým jedincům může způsobit problémy, není určená ke koupání. K pití je rozhodně nevhodná.

 

Všechny fontány se dají nastavit podle požadavku. Tolerance sepnutí a vypnutí je přibližně 15 minut.

 

počet fontán

zapnutí

 

vypnutí

 

Atrium MmÚ

1

7:00

 

20:00

 

Lidické - Sluneční hodiny

1

7:30

 

20:30

 

Lidické - divadlo

1

7:30

 

20:30

 

Smetan. Sady

1

7:00

 

20:00

 

Městské sady - u mušle

1

7:30

 

21:00

 

Městské sady - ostatní

12

8:00

 

18:00

 

Klíše - Vrchlického sady

1

7:00

 

21:00

 

Mírové nám.

5

7:00

 

20:00

 

"Za nádražím"

4

7:00

 

21:00

 

"Před nádražím"

1

7:00

 

21:00

 

Kulturní dům

1

v současné době není v provozu