Katalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb
15.9.2010
Město Ústí nad Labem vydalo tradiční Katalog sociálních služeb.

   Katalog sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na období let 2010 a 2011 obsahuje přehled o poskytovatelích těchto služeb v Ústí nad Labem a okolí. Zahrnuje 8 oblastí sociální péče v návaznosti na 4. Komunitní plán péče týkající se seniorů, dětí a mládeže, mentálně a zdravotně postižených, drogově závislých, duševně nemocných, občanů v sociální krizi či sociálně vyloučených. U jednotlivých poskytovatelů je vždy uveden pro snadnou orientaci občanů název zařízení, stručný popis nabízených služeb, kontakty,  event. foto a dopravní dostupnost.

 

   Dále je v Katalogu možné najít kontakty na zdravotní pojišťovny, nemocnice a příslušné orgány státní správy a samosprávy. „Katalog je občanům města k dispozici zdarma v našem informačním středisku a ve vestibulu magistrátu. Poskytuje velmi dobrý přehled každému, kdo chce určité typy služeb využít a neví, na koho se obrátit“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.