Kdyby zítra přišla povodeň, město jí umí čelit

Kdyby zítra přišla povodeň, město jí umí čelit
12.11.2008
Na ústeckém Střekovském nábřeží proběhla zkušební montáž protipovodňově stěny na dokončený ochranný val.

   „Zkouška proběhla bez komplikací. Jsem rád, že tato část města, která patří při vzedmutí hladiny k nejohroženějším ve městě, je konečně ochráněna a lidé už mohou klidně spát,“ řekl primátor města Jan Kubata, který se osobně přijel podívat na zkušební montáž stěny v doprovodu ministra zemědělství Petra Gandaloviče. „Pro mě jde o osobní záležitost, protože povodeň v srpnu roku 2002 jsem prožil společně s Ústečany,“ dodal Gandalovič.

   Kilometrovou a metr vysokou hráz nechalo postavit Povodí Labe. Zaplatilo za ní 95 milionů korun. V případě, že do města dorazí povodeň, namontují se na hráz mobilní stěny, za které město zaplatilo 35 milionů korun. Stavba bude dokončena 27. listopadu, po té proběhne kolaudace. Slavnostní předání celé stavby se chystá na leden.

   Město Ústí nad Labem ještě na Střekovském nábřeží pokračuje s dalšími úpravami, které povedou ke zklidnění dopravy v této lokalitě. „Budují se tu nové chodníky, staví se dvě menší parkoviště a chystá se ještě nové dopravní značení,“ doplnil primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata.