Kniha odhalí sudetské osudy

Kniha odhalí sudetské osudy
25.3.2008
Knihu „Sudetské osudy“ o příbězích lidí z poválečné doby představí 31. března ve vědecké knihovně členové občanského sdružení Antikomplex.

   Členové občanského sdružení Antikomplex představí svoji knihu „Sudetské osudy“, která vypráví rozmanité příběhy lidí, vypovídající o složité poválečné historii Sudet. Navazovat bude diskuse s pamětníky z Chomutova o problémech, krásách a mnohovrstevnaté minulosti tohoto území.

 

Antikomplex – „Sudetské osudy“
pondělí 31.3. v 19 hodin

Severočeská vědecká knihovna - přednáškový sál, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem

Vstup volný


Sdružení Antikomlex vzniklo v roce 1998 jako iniciativa zasazující se o kritickou reflexi českých soudobých dějin, zejména pak důsledků nuceného vysídlení Němců po roce 1945. 

Mgr. Matěj Spurný se narodil r. 1979. Vyrostl v Krkonoších, vystudoval historii na FF UK v Praze a obor německá a rakouská studia na FSV UK. Je jedním ze zakladatelů a členem občanského sdružení Antikomplex a členem Společnosti Bernarda Bolzana. Od roku 1998 se ve své vědecké i publikační činnosti věnuje problematice česko-německých vztahů a Sudet. Je spoluautorem knihy „Zmizelé Sudety“, editorem knih „Proměny sudetské krajiny“ a „Sudetské osudy“ a autorem knihy „Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Schlesien, Sachsen und Böhmen“. V posledních letech se rovněž věnuje výzkumu diktatury KSČ. 

Více informace: www.antikomplex.cz