Komise k elektrárně má další požadavky

Komise k elektrárně má další požadavky
11.9.2008
Pracovní skupina k problematice stavby paroplynového cyklu v Úžíně přijala včera odpoledne toto usnesení:

   a)                  Bere na vědomí:

 

   informace poskytnuté společností PPC Úžín, a.s. týkající se doplnění podkladů ve věci zahájení stavební činnosti v předmětném území, právní analýzu platnosti stavebního povolení na stavbu „Paroplynový cyklus 220 MW“ vypracovanou JUDr. Ondřejem Tošnerem a písemné stanovisko vedoucího stavebního odboru Vlastimila Hudečka k usnesení pracovní skupiny ze dne 18. 6. 2008.

 

   b)                  Požaduje:

 

   aby spol. PPC Úžín doložila souhlas stavebního odboru s veřejnoprávní smlouvou o převodu práv a povinností ke stavbě paroplynového cyklu 220 MW nebo rozhodnutí stavebního odboru o změně stavebního povolení – změna stavebníka.

 

   c )            Žádá:  

 

   JUDr. Ondřeje Tošnera, aby zpracoval návrh dalšího postupu stavebního odboru v celé věci a zároveň souhlasí s hlasováním perrolam pro schválení tohoto návrhu. V případě souhlasu pracovní skupiny s obsahem návrhu ukládá Mgr. Arno Fišerovi předat jej stavebnímu odboru.