Komunikace pod Malou Hradební uzavřena

Komunikace pod Malou Hradební uzavřena
2.12.2009
Zítra večer (ve čtvrtek 3.12.2009) bude uzavřena část komunikace U Nádraží v místě pod Malou Hradební.

   Konkrétně se bude jednat o úsek od železničního viaduktu až po odbočku pod autobusovým nádražím. Úderem 18:00 hodiny dojde k uzavření komunikace z důvodu provedení nutných prací a příprav na finální dokončení povrchů. To znamená, že činnosti budou probíhat na osazení kanalizačních poklopů a vpustí dešťové kanalizace, na obrubních a dalších doprovodných činnostech a následně se bude připravovat podloží tak, aby v neděli, nejpozději do 24 hodin byly práce dokončeny. Tak, jak práce budou postupovat, se bude postupně uvolňovat průjezd pro Komerční banku, zásobování OD Labe a OC Forum.

   Pro řidiče to znamená, že od zítřejšího večera bude uzavřen příjezd ke spodnímu parkovišti OC Forum, dále vjezd do banky a pro zásobování OD Labe. Náhradní trasa povede po nově otevřené komunikaci Malá Hradební, z které je také přístup k hornímu parkovišti OC Forum. Vzhledem k tomu, že v této části města dojde pravděpodobně k nahuštění provozu, žádáme řidiče o trpělivost.