Konec podomního a pochůzkového prodeje

Konec podomního a pochůzkového prodeje
20.9.2013
Nařízení o změně a doplnění Tržního řádu schválila rada města. Tímto nařízením je zakázán podomní a pochůzkový prodej na celém území města.

Výjimkou jsou lokality uvedené v příloze nařízení (objekty a parcely obchodních center a obchodních řetězců). Nařízení nabývá účinnosti po uplynutí zákonné lhůty od zveřejnění. Občané na porušování nařízení mohou upozornit Městskou policii na čísle 156.

„Je to rozhodnutí ve prospěch větší bezpečnosti občanů našeho města. Chceme je chránit proti lidem, kteří často nabízejí zboží velmi pochybného původu,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej zboží či nabízení služeb mimo provozovnu, který je provozovaný formou pochůzky, při němž je potenciální odběratel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

„Zákazem podomního prodeje pomáháme zejména seniorům, které prodejci téměř čehokoliv obtěžují přímo doma,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Nařízení se nevztahuje na pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb při slavnostech, sportovních podnicích a podobných akcích, pokud bylo pořadateli uděleno povolení Magistrátu města Ústí nad Labem. Pochůzkovým prodejem není myšlena veřejná sbírka ve smyslu zákona č 111/2001 Sb. o veřejných sbírkách.