Konference o komunitním plánování

Konference o komunitním plánování
23.1.2013
Komunitním plánováním a možnostmi fondů Evropské unie se zabývala konference, kterou v Muzeu města Ústí nad Labem zahájila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Účastníci konference se mimo jiné zabývali otázkou, jak pomáhá Program aktivní politiky při naplňování opatření komunitních plánů města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb, trhu práce a lidských zdrojů.

„S potěšením mohu sdělit, že i přes nepříznivou situaci v oblasti příjmů města Ústí nad Labem, která souvisí se všeobecnou ekonomickou recesí na české i evropské úrovni, se mi podařilo své kolegy radní a zastupitele města přesvědčit, aby v rozpočtu pro rok 2013 zůstala nezměněna finanční podpora ve výši 7,9 milionu korun určená pro dotace na poskytování sociálních služeb,“ řekla v úvodním slově náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Na konferenci dále vystoupili představitelé neziskových organizací, odborníci na sociální oblast, komunitní plánování, zaměstnávání ohrožených skupin občanů nebo na chráněné bydlení.