Kontrola heren v Ústí nad Labem

Kontrola heren v Ústí nad Labem
30.1.2014
Herny na území města pravidelně kontroluje a monitoruje Městská police Ústí nad Labem.

Vedení města se problematice hazardu dlouhodobě věnuje. Kontrol se často účastní pan primátor Vít Mandík. Byl s námi také ve středu. Při kontrole se osobně přesvědčil o stavu heren v Ústí nad Labem a struktuře návštěvníků těchto zařízení. Poznatky z kontrol přispějí k činnosti pracovní skupiny, která se problematice výherních hracích automatů na území města bude věnovat,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Bakule.

Kontrolováno bylo celkem devět heren ve městě, tři na Mírovém náměstí, jednu v Neštěmicích a pět v Krásném Březně. Strážníci se zaměřili na osoby nacházející se v hernách, zjišťovali, zda nejsou v pátrání apod. Cílem kontrol bylo také zjistit, zda provozovatel herny má v pořádku živnostenské oprávnění.

Cílem pracovní skupiny, jejíž vytvoření inicioval primátor Mandík bude vyhodnocení současného stavu a předložení možného návrhu řešení vedení města. K účasti v Pracovní skupině pro řešení problematiky hazardu na území města Ústí nad Labem byli osloveni pracovníci magistrátu, zástupci městských obvodů, členové komisí rady města (školské, prevence kriminality a sociálně zdravotní), zastupitelé, zástupci bezpečnostních složek a dalších organizací (DDM, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, iniciativa Ústí BEZ hazardu, Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení zábavního průmyslu, UNASO).