Kontrola probíhajících prací v Mojžíři

Kontrola probíhajících prací v Mojžíři
12.1.2012
Při kontrolách komunikací, budovaných v rámci IPRM IOP „Revitalizace Mojžíř“, byly pracovníky příslušného odboru ústeckého magistrátu zjištěny nedostatky při pokládce asfaltových vrstev.

Z tohoto důvodu dochází v některých místech k nesprávnému odtoku dešťové vody z vozovky a k následné nežádoucí tvorbě kaluží. Tyto nedostatky byly zdokumentovány a následně bylo u zhotovitele stavby dohodnuto sjednání nápravy. Odstranění těchto nedostatků bude provedeno ještě předtím, než dojde k předání díla městu Ústí nad Labem.