Kontrolní akce v MHD pokračují

Kontrolní akce v MHD pokračují
17.10.2011
Městská policie a Dopravní podnik města Ústí nad Labem o víkendu uspořádali společnou bezpečnostní akci zaměřenou na cestující nevhodně se chovající v MHD.

Jak uvedl náměstek primátora Jan Řeřicha, který je pověřen vedením městské policie a nočního zátahu se účastnil, akce byla zaměřena především na ty cestující, kteří se vozí z nočních podniků domů a svým nevhodným chováním obtěžují ostatní spolucestující. Kontrolní akce se uskutečnily na základě dohody mezi Městskou policií a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Cílem obou akcí bylo zajistit veřejný pořádek na nočních linkách, tj. eliminovat osoby, které pod vlivem alkoholu nebo návykových látek obtěžují ostatní cestující, ničí zařízení dopravce nebo páchají násilí na zaměstnancích dopravce ve výkonu povolání (řidič, přepravní kontrolor). Současně zaměstnanci dopravce vykonávali kontrolu dodržování přepravně tarifní kázně cestujících. Kontrolní akce probíhaly v době od 23:00 do 05:00 hodin a byly speciálně zaměřeny na linku č. 56 v celé její trase, kde jsou zaznamenávány nejčastější popisované problémy. Dne 14. 10. 2011 se akce zúčastnilo celkem 9 strážníků Městské policie a 6 přepravních kontrolorů, kteří uložili celkem 55 přirážek za jízdu bez platného jízdního dokladu. Následující den se akce zúčastnilo 10 strážníků Městské policie a 6 přepravních kontrolorů. Výsledkem bylo uložení dalších 52 přirážek. Během kontrol byly dvě osoby z MHD vyvedeny. U jedné byla věc vyřešena na místě, druhá osoba byla předvedena na Policii ČR z důvodu lustrace.

V těchto společných bezpečnostních akcích strážníků a revizorů budeme na linkách MHD pokračovat i nadále. Není totiž přípustné, abychom závadové chování některých cestujících tolerovali a aby slušní cestující byli při jízdě v MHD obtěžování či ohrožováni,“ doplnil informace náměstek Jan Řeřicha.