Kontroly ubytoven nekončí

Kontroly ubytoven nekončí
12.4.2016
Dne 12. dubna proběhly další kontroly ubytoven, tentokráte v centrálním obvodu.

Akce se zúčastnili zástupci městské policie, úřadu práce, sociálního odboru, KHS i hasičů. Přítomni byli představitelé města - primátorka Věra Nechybová a náměstek Pavel Dufek, za centrální obvod se připojil místostarosta obvodu Karel Karika.

Kromě obvyklého šetření se dnešní akce zaměřovala i na trvalá bydliště klientů:"Potřebujeme zjistit fluktuaci klientů ubytoven a především těch, kteří přichází z jiných měst,“ uvedla Lenka Jaremová z kanceláře primátorky.

Dnešní šetření ukázalo, že nedostatky objevené při minulých kontrolách byly odstraněny, a to zejména v oblasti požární ochrany. Prověřena byla i údajná nelegální ubytovna v Předlicích, na místě se šetřením zjistilo, že se jedná bytový dům.

Dalším tématem, na který se radnice zaměří, je nedostatečná kapacita odpadních nádob u ubytoven způsobující nepořádek v širokém okolí. Jako problém byl zjištěn nesoulad ubytovaných s ubytovateli, a to ve věci placení poplatku za komunální odpad. Výsledky budou průběžně analyzovány, aby byl vyřešen problém i s hrazením poplatku dle městské vyhlášky a aby ústečtí klienti ubytoven neprohlubovali zadlužení vůči městu.

Příští kontroly budou po dohodě s úřadem práce zaměřeny i na problémové bytové domy, kde má úřad své klienty.