Kontroly ubytoven ve městě pokračují

Kontroly ubytoven ve městě pokračují
21.8.2012
Dalšími kontrolami pokračovala preventivně bezpečnostní akce, kterou inicioval primátor Vít Mandík. Kontrola proběhla v ubytovnách Na Nivách, Janáčkova a Pražská.

Na kontrolách se podíleli strážníci městské policie, státní policisté, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a krajské pobočky úřadu práce.

„K těmto kontrolám jsme přistoupili na základě stížností občanů z okolí, které obtěžuje hluk, zápach a nepořádek. Opět byla objevena řada pochybení provozovatelů ubytoven i jejich nájemníků. Bude proto nutné, aby podobné akce dál pokračovaly,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Mezi zjištěnými nedostatky byly chybějící nájemní smlouvy, nebo je nájemníci nemohli doložit, případně v nich byly nesrovnalosti. Chyběl také doklad o zaplacení nájmu. Jeden byt nebyl vybaven žádným zařízením na přípravu nebo ohřev jídla, v dalším bytě neměla rodina základní potraviny pro děti. Výsledky kontroly sociální pracovníci vyhodnotí a připraví další opatření.

K nejzávažnějším nedostatkům patřily štěnice objevené v jednom z kontrolovaných bytů. Štěnice se tam vyskytovaly ve velkém rozsahu, byly od nich poštípány i děti. Bude zasláno oznámení krajské hygienické stanici včetně fotodokumentace a s žádostí o zásah z důvodu ohrožení zdraví obyvatel domu.