Křest knihy Mgr. Jany Hubkové, Ph.D.

Křest knihy Mgr. Jany Hubkové, Ph.D.
21.6.2010
17. června 2010 se v knihkupectví Beran v paláci Jordán uskutečnil křest knihy „ Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky“.

Mgr. Jana Hubková, Ph.D., uznávaná historička Muzea města Ústí nad Labem během této slavnostní události svou publikaci představila všem přítomným. V rámci křestu vystoupil rovněž historik Martin Krsek v roli postiliona – prodavače letáků – předchůdců novin. Ředitel Gustav Krov s potěšením konstatoval: "Jsem moc rád, že vydání knihy finančně zajistila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Bez této finanční podpory by realizace této publikace byla mnohem obtížnější."

Návštěvníci si mohli z křestu odnést kopie vybraných letáků a poslechnout si ukázky dobové hudby.