Kubata dal ČEZ mnoho požadavků

Kubata dal ČEZ mnoho požadavků
7.3.2008
Primátor Ústí nad Labem Jan Kubata poslal dnes veřejnosti prostřednictvím médií otevřený dopis k problematice elektrárny v Úžíně.

Otevřený dopis primátora Jana Kubaty občanům Ústí nad Labem

 

    Vážení Ústečané,

 

   hladinu veřejného mínění v posledních dnech rozbouřily zprávy o plánované výstavbě elektrárny v Úžíně. Rád bych Vám řekl, jaký je můj nezkreslený postoj k celé záležitosti a jaké kroky jsem ve věci podnikl.

   Stavební povolení získal ČEZ v roce 1996 a v témže roce schválili ústečtí zastupitelé územní plán, který tuto akci na soukromém pozemku v Úžíně umožňuje. Lidem, kteří dnes s jistotou hovoří o tom, že jsem zkorumpovaným člověkem ČEZu, bych chtěl oznámit, že se tak stalo dva roky před mým vstupem do politiky.

    Má „konspirativní“ schůzka v Praze, která byla tak tajná, že jsme jednali na veřejném místě za průhlednou skleněnou výlohou a opodál stál primátorský automobil s vlaječkou města, byla vyvolána snahou řešit s vedením ČEZ věci co nejrychleji. Dosavadní vyjádření energetické společnosti k celé záležitosti jsem totiž považoval za nedostatečné a jsem přesvědčen o tom, že většina Ústečanů má stejný názor. Pro upřesnění jen dodávám, že ve středu 5. března jsem ve 12:54 hod. telefonicky hovořil s redaktorem, který se mě ptal, zda se zmíněný den uskuteční schůzka s ČEZ. Odpověděl jsem mu, že nevím, což byla samozřejmě pravda, neboť mě energetická společnost setkání dosud nepotvrdila. Toto potvrzení jsem telefonicky obdržel od p. Bodnára z ČEZ až v 16:37 hod., což mohu transparentně doložit výpisem hovorů z mobilního telefonu.

   Co je však důležitější - na zástupce ČEZu jsem se ve středu večer obrátil s řadou požadavků. Chci, aby ČEZ co nejdříve řekl, kdy uspořádá veřejné slyšení s Ústečany. Budu chtít vědět, jak elektrárna zvýší exhalace v ovzduší, v jakém stavu je případná projektová studie a jak vypadá plánovaná rozptylová studie a logistika. Zároveň jsem oznámil, že vyzvu ČEZ, aby dobrovolně podstoupil proces EIA, což je hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Představitelé ČEZu slíbili, že v příštím týdnu proběhne konečně jednání obou stran na ústeckém magistrátu, k němuž jsem společnost vyzval dopisem již  27. února.

   Dále jsem se rozhodl, že ustavím komisi pro řešení investice v lokalitě Úžín s účastí všech politických stran, tedy i opozičních. Budu velmi rád, když v ní zasednou i odborníci z Fakulty životního prostředí UJEP, zástupci ČEZu, veřejnosti a Syndikátu novinářů.

   Na rovinu ale musím přiznat, že město nemá v ruce žádný zákonný prostředek, jak výstavbu elektrárny ovlivnit. Někteří mě vyzývají, abych zrušil stavební povolení, což podle zákona udělat nemohu. Lidé, kteří Vám říkají, že by radní měli stavbu zastavit, si neuvědomují, že elektrárnu nestaví město, ale společnost ČEZ. Mnozí volají po referendu. Nemyslím si, že by nám referendum řeklo víc, než víme teď. Víme, že většina obyvatel města je proti výstavbě elektrárny, a nechat si to potvrdit za několik milionů, které by referendum stálo, je přece zbytečné. Navíc výsledky referenda nejsou pro ČEZ právně závazné.

   Může se stát, že se ČEZ rozhodne bez ohledu na veřejné mínění elektrárnu postavit. V tomto případě se ptám, jaké benefity plánuje pro obyvatele Ústí nad Labem. Ptám se, zda dostaneme pro městskou dopravu levnější trakční energii, jestli se ČEZ bude podílet na opravách škol, chodníků, podpoře kultury apod. Uvědomuji si však, že pro mnoho místních obyvatel nebudou uspokojivé jakékoliv kompenzace.

   O výsledcích všech jednání s ČEZ budou Ústečané okamžitě informováni.

   Děkuji, že jste se s mým stanoviskem seznámili.

 

 

   Jan Kubata

   primátor města

   Ústí nad Labem