Kubata diskutoval se studenty

Kubata diskutoval se studenty
15.3.2010
V ústeckém Národním domě se dnes konalo krajské kolo studentské debatní soutěže „Cestou do parlamentu 2010“. Části programu se zúčastnil primátor města Jan Kubata.

   Studenti dnes před primátorem Kubatou hájili své názory na téma fyzického trestání dětí, stavby dálnic přes chráněnou krajinnou oblast a vyjadřovali se rovněž k otázce nasazení „agenta provokatéra“ k potírání korupce. „Proti takovému agentovi v podstatě nic nemám, ale mnohem účinnějším řešením je podle mého názoru odstranění přebujelosti legislativy a lepší práce justice“, řekl Kubata gymnazistům z Ústí nad Labem a Teplic.

   „Cestou do parlamentu“ je debatní soutěž pro studenty středních škol. Projekt si klade za cíl zlepšit schopnosti studentů debatovat, otevřeně se vyjadřovat, formovat a obhájit vlastní názor. Debatování je zároveň vede k zamyšlení nad problémy současnosti. Učí je zaujímat informovaný postoj k diskutovaným tématům a tříbit vlastní názor na věc, to vše formou, která je pro ně zábavná a přitažlivá.

   Projekt je vázán na školní rok a sestává ze dvou částí. V první části probíhají interaktivní semináře pro studenty na středních školách, ve druhé se koná samotná soutěž, do které se zapojí studenti vybraní do debatních týmů a reprezentující školy na krajských a celorepublikovém kole soutěže.