Kubata: kvalita úklidu je tragická

Kubata: kvalita úklidu je tragická
29.3.2010
Primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata je velice znepokojen kvalitou současného úklidu města, kterou provádí společnost AVE, CZ.

   „Sedl jsem do auta a o víkendu provedl osobní kontrolu desítek míst. Některé jsem navštívil na základě stížností obyvatel, které mně byly adresovány. Zjistil jsem, že stav úklidu není špatný, ale přímo tragický. Byl jsem úplně zděšen“, říká Kubata.

  Nedostatky zjistili i úředníci města, kteří na plnění smlouvy s AVE, CZ v terénu pravidelně dohlížejí. Jedna z posledních kontrol sběru komunálního odpadu v zeleni proběhla 26. března v centru města a na Skřivánku. V lokalitě Centrum má být prováděn sběr komunálního odpadu v zeleni 5x v týdnu a v lokalitě Skřivánek 2x v týdnu. „Bohužel, dnešní kontrolou bylo zjištěno, že sběr komunálního odpadu není v těchto lokalitách prováděn, což dokládají přiložené fotografie. Sběr komunálního odpadu byl u Vaší firmy objednán objednávkou č.Z107100005 ze dne 6. ledna 2010 a navýšen objem odpadu objednávkou č. Z107100055 ze dne 2. března 2010. Tyto objednávky jste řádně převzali dle uzavřené Rámcové Smlouvy“, vytýká společnosti AVE, CZ úřednice pověřená vedením oddělení oprav a údržby.

  Kubata dnes písemně uložil náměstkyni pro životní prostředí Zuzaně Kailové vyvolat jednání s AVE, CZ s cílem vysvětlení tohoto stavu, předložit na středeční poradě vedení města veškeré objednávky města vůči AVE, CZ týkající se jarního úklidu a zadat právní rozbor možnosti vypovězení smlouvy s touto společností. „Ukončení vzájemné spolupráce vidím jako krajní řešení, pokud se situace nezlepší. Peníze na úklid máme a já chci, aby probíhal poctivě a kvalitně“, uvádí primátor.