Kubata ocenil dobrovolníky

Kubata ocenil dobrovolníky
12.3.2009
Šest dobrovolníků z Ústeckého kraje převzalo ceny za pomoc lidem „Křesadlo 2008“.

   Záštitu nad sedmým ročníkem převzal primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. „Jsem velmi rád, že osobně mohu alespoň jednou do roka nejen poděkovat, ale hlavně se sklonit před všemi, kteří bez nároku na finanční odměnu pomáhají například seniorům nebo dětem. Také mne velmi těší, že řady dobrovolníků se neustále rozšiřují“, řekl po slavnostním ceremoniálu Kubata.

   Primátor města Jan Kubata předal cenu Miladě Doležalové, dobrovolnici z Ústí nad Labem, která se od roku 2002 věnuje dětem s vývojovými poruchami. Věnovala se také čtrnáctileté dívce, která vyrůstala v komplikované rodině a neuměla se zařadit mezi své vrstevníky. Mezi dalšími oceněnými byl Václav Bulánek z Ústí nad Labem, Vilemína Svobodová z Loun, Petra Písaříková z Chomutova, Milena Liptáková od Loun či Barbora Borkovcová z Děčína.

   O tom, kdo ocenění získá rozhoduje komise složená z politiků, novinářů či v minulých letech oceněných dobrovolníků. Ti vybírají šest dobrovolníků, kteří si nakonec ocenění ve formě křesadla – tedy jiskry naděje – odnesou.

   Dobrovolníci se setkávají s těmi, na které většinová společnost často zapomíná. Navštěvují klienty sociálních a zdravotních institucí, pracují s dětmi či chodí za dlouhodobě nemocnými do nemocnic.