Kubata: od ČEZu chci harmonogram

Kubata: od ČEZu chci harmonogram
31.3.2008
Prohlášení primátora města Jana Kubaty k jednání Zastupitelstva města o elektrárně.

  Od ČEZu budu chtít harmonogram kroků

 

   Páteční jednání Zastupitelstva města o problematice elektrárny v Úžíně bylo mimo jiné prostředkem k tomu, aby město dostatečně objasnilo své zákonné možnosti, podle kterých se v celé záležitosti může (musí) pohybovat. Jsem rád, že se nám veřejnosti podařilo vysvětlit, že město podle zákona nemůže zrušit stavební povolení či zajistit nové posouzení stavby dle zákona o dopadech na životní prostředí.

   Na druhé straně jsme však jasně deklarovali důrazný a systematický přístup vůči ČEZu s cílem obdržet veškeré důležité informace. Na většinu mých požadavků i otázek občanů zatím elektrárenská společnost neodpověděla, což mě velice mrzí. Řada nejasností panuje zejména kolem 12 let starého stavebního povolení. Právě spornými a nevyjasněnými věcmi se bude zabývat mnou ustavená pracovní skupina pro posouzení okolností kolem celé investice.

   Rozhodl jsem se obrátit znovu písemně k ČEZu s žádostí o poskytnutí časového harmonogramu letošních kroků této společnosti směrem k PPC Úžín. ČEZ totiž sdělil, že právě tento rok bude v přípravě projektu rozhodující.

   Veškeré důležité materiály k záměru stavby elektrárny v Úžíně budou ještě tento týden publikovány na internetových stránkách města. Informace zde budou průběžně doplňovány, a to zejména ty, kterými se bude zabývat zmíněná pracovní skupina.

   Chtěl bych poděkovat Ústečanům, kteří na zastupitelstvo o elektrárně přišli. Většina z nich využila čas účelně. Soustředili se na věci podstatné, jako je např. platnost stavebního povolení. I výrazní odpůrci stavby prezentovali svou kritiku kultivovaně.

   Jelikož média zatím nepublikovala jednohlasné usnesení zastupitelů k elektrárně v Úžíně (pro hlasovalo všech 33 poslanců), dovoluji si jej nabídnout k nahlédnutí:

 

   Zastupitelstvo města:

 

A)  k o n s t a t u j e ,   ž e

      1. vnímá silné znepokojení občanů města z uvažované výstavby paroplynové elektrárny 

          ČEZ

      2. jakákoliv změna projektu oproti platnému stavebnímu povolení (zejména podstatné 

          zvýšení kapacity) povede k požadavku města na nové povolení EIA.

B)  s c h v a l u j e

     1. dosavadní postup primátora města a vedení města při jednání s investorem ČEZ

C)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. ustavení nezávislé pracovní skupiny pro posouzení okolností investic PPC Úžín ČEZ

D)  v y z ý v á

      1. Mgr. Jana Kubatu, primátora města,

          a) aby informoval  Zastupitelstvo města o veškerých  krocích,  které Ústí nad Labem 

              bude konat  ve své samosprávní působnosti

                                              

                                                                                                                                             Jan Kubata

 

Zástupce ČEZ Ing. Hlavinka prezentoval záměry společnosti před veřejností

i zastupiteli. Poté čelil nepříjemným otázkám.