Kubata předal stipendium

Kubata předal stipendium
18.12.2008
Primátorské stipendium ve výši 20 tisíc korun získal v letošním roce Miloš Makovský. Ocenění mu včera večer v aule univerzity předal primátor města Jan Kubata.

Nejlepším studentem UJEP Miloš Makovský

Primátorské stipendium ve výši 20 tisíc korun získal v letošním roce Miloš Makovský, student 5. ročníku oboru Učitelství výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP. Ocenění mu včera večer v aule univerzity předal primátor města Jan Kubata.

Hlavním přínosem Miloše Makovského je vedení a spolukurátorování Galerie 2P, která sídlí v budově PF UJEP. Od dubna 2006 zde výrazným dílem přispěl k realizaci výstavního programu, který přesáhl rámec školy a reakce na něj se objevily jak v běžném, tak odborném tisku (viz čtrnáctideník současného výtvarného umění Ateliér, červen 2008). Celou dosavadní historii Galerie 2P se podařilo zmapovat v publikaci, na kterou student spolu se svými kolegy získal v roce 2007 vnitřní grant PF UJEP. Díky svým kontaktům dokázal v galerii představit své studentské kolegy z dalších výtvarných a pedagogických pracovišť celé České republiky. K několika výstavám připravil i přednášky autorů na Katedře výtvarné kultury (Lenka Klodová, Matěj Kopecký), které přispěly ke kvalitnímu rozšíření znalostí ostatních studentů KVK. Touto činností student zdárně naplňuje představy o propojení výtvarné tvorby a jejího zprostředkování širokému publiku. Jeho vlastní výtvarná tvorba ovšem nezůstává za kurátorstvím pozadu, jak dokazuje výčet výstav, kterých se zúčastnil.

Od letošního června Miloš Makovský externě spolupracuje s kulturní redakcí Ústeckého deníku, kde publikuje články zejména z oblasti hudby a výtvarného umění. Schopnosti psaní a reflektování výtvarného umění využívá i při realizaci různých animačních programů pro galerie.