Kubata se sešel s napadeným řidičem

Kubata se sešel s napadeným řidičem
23.6.2009
Primátor se setkal s řidičem MHD Miroslavem Špačkem, který byl 7. června v Předlicích brutálně napaden třemi neznámými osobami.

   „Těší mě, že se zdravotní stav pana Špačka lepší. Informoval jsem jej současně o opatřeních, které v souvislosti s ochranou zaměstnanců Dopravního podniku chystáme a které představíme ve středu 24. června na tiskové konferenci“, řekl primátor.

   Kubata v této souvislosti požádal státní policii o maximální úsilí při vyšetřování daného případu a případného dopadení viníků fyzického útoku. „Osobně považuji takové projevy brutality, agresivity a nadřazenosti v demokratické společnosti za absolutně nepřijatelné a mohu Vás ujistit, že udělám v rámci zákona potřebné kroky k tomu, aby se podobné případy v našem městě co nejvíce eliminovaly“, pokračuje primátor.

   Jan Kubata nařídil řediteli Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a řediteli Městské policie Ústí nad Labem, aby připravili návrh souboru opatření k zajištění bezpečnosti řidičů a přepravních kontrolorů při výkonu jejich povolání v městské hromadné dopravě. Do tohoto souboru opatření budou zahrnuty technické i organizační projekty včetně kamerového systému a digitálního satelitního zařízení pro osoby i vozidla. Počítá se také se systematickým proškolováním řidičů a revizorů se zaměřením na ochranu osob a asertivního jednání.