Kubata: údržba zeleně bude lepší

Kubata: údržba zeleně bude lepší
12.6.2008
Nejpozději do 29. června odstraní firma AVE CZ na základě požadavku primátora města Jana Kubaty veškeré současné nedostatky v údržbě zeleně.

     Společnost se k tomu zavázala na dnešním mimořádném jednání, které primátor svolal v reakci na opakované stížnosti obyvatel.

   „Kvalitu údržby zeleně v některých ústeckých lokalitách považuji za zcela nedostatečnou a veřejnosti se omlouvám. Většinu stížností, které jsem obdržel, hodnotím jako oprávněnou. Celý systém údržby zjevně neprobíhá tak, jak by to mělo být obvyklé v moderním velkém městě. Pokud se situace brzy výrazně nezlepší, přistoupíme k mimořádně tvrdým sankcím“, říká Kubata.

   Primátor rovněž zadal zpracování pasportizace lokalit v působnosti AVE CZ, včetně fotodokumentace. Ke každé lokalitě AVE CZ navrhne postup řešení. Bude rovněž ustavena pracovní skupina k údržbě zeleně a vedení města budou předkládána denní hlášení o provedených pracích a stížnostech obyvatel. V průběhu července či srpna budou město a AVE CZ jednat o dalších smluvních vztazích.

   Společnost AVE CZ obdržela od města 14. května upozornění na nedostatky v údržbě zeleně v ulicích Keplerova a Na Sklípku s uvedením termínu jejich odstranění 16. května. Jelikož k nápravě došlo 9. června, firmě je fakturována smluvní pokuta ve výši 2,5 tis. korun denně. Mnohem větší pokutu však bude AVE CZ možná platit kvůli problémům údržby zeleně na cyklostezce, konkrétně v úseku Brná – Církvice. Od včerejška běží firmě smluvní pokuta 20 tisíc korun denně.

   Další nedostatky zjistilo město např. na sídlišti Pod Vyhlídkou, v ulicích Čelakovského, Na Vinici, Opletalova, Seifertova, Žežická, Železná či v zámeckém parku v Krásném Březně. AVE CZ na to byla příslušným odborem MmÚ upozorněna 4. června. I zde dojde k uplatnění sankcí.