Kubata: žádám změnu zákona

Kubata: žádám změnu zákona
20.3.2009
Primátor města Jan Kubata se v souvislosti s ohlášeným pochodem neonacistů písemně obrátil na ministry vlády Ivana Langera a Jiřího Pospíšila.

   Ministra spravedlnosti v souladu s usnesením Zastupitelstva města žádá o změnu zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím tak, aby měly úřady více možností podobné pochody zakázat nebo je zkomplikovat. „Žádám Vás, abyste v rámci svých pravomocí prosadil legislativní změny zákona, které by se především dotkly jednak lhůt pro zákaz akce, což by se promítlo i do lhůty pro podání oznámení před jejím konáním, a jednak taxativně vyjmenovaných důvodů pro zákaz shromáždění. Zákon ve stávající podobě např. nerozlišuje pracovní a kalendářní dny, takže lhůta tří dnů pro případný zákaz shromáždění je naprosto nepostačující pro úkony, které úřad musí dle zákona realizovat, tzn. posoudit a vyhodnotit, zda je možné použít zákonné důvody k zákazu a pokud ano, vyhotovit příslušné rozhodnutí a vyvěsit ho na své úřední desce. Je-li doručeno oznámení např. ve čtvrtek či pátek, není většinou možné, zvláště ve statutárně členěných městech, stihnout vše ve vymezeném čase,“ píše Kubata.

   Zákon je podle primátora nyní spíše na straně organizátorů akcí, kteří mají oznámení po stránce formální precizně zpracovaná, aby nezavdala příčinu k průtahům či snad dokonce ke zrušení události.

   Ivana Langera primátor žádá, aby ministerstvo vnitra nenechalo řešení celé situace jen na Krajském ředitelství PČR. „Dle informací plk. Laubeho (zástupce KŘ PČR v Bezpečnostní radě města) mohou nasadit jen 500 lidí, koně a počítají i s nasazením vrtulníku. Pokud by pochod měl podobný rozsah jako v Drážďanech, obávám se, že počet příslušníků PČR by byl nedostatečný.“

   Kubata dále uvádí, že by v této souvislosti uvítal přítomnost zástupce ministerstva vnitra na jednání Bezpečnostní rady města dne 23. 3. nebo následujícího 6. 4.

   Primátor města se již také obrátil na Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem s podnětem k zahájení vyšetřování pro podezření z přípravy trestného činu v souvislosti s chystaným pochodem. „Ve spojení s některými internetovými stránkami, které na akci zvou nebo na její konání upozorňují, dostává akce širší souvislost a je zřejmé, že připravovaného pochodu má být užito k propagaci extremistických idejí, které směřují proti základům demokratického uspořádání současné Evropy a jsou přímo namířeny proti určitým skupinám obyvatel“, uvádí primátor. Jako důkaz připojuje jednak vytištěné materiály ze stránek, které o akci informují nebo na ni přímou zvou a také odkazy na takové internetové stránky. Nejen „mezi řádky“, ale často i přímo z vyjádření osob, které zde zveřejňují své názory a rovněž ze symbolů, které se v různých obdobách odkazují na symboly nacistického Německa, lze dovodit, že se mnozí z účastníků na zmíněné akci chystají k jednáním, která mohou naplnit některou ze skutkových podstat trestných činů označených jako podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka dle § 260, 261 či 261a TZ, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle § 198, případně podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 198a TZ.

   „Žádám tedy, aby již v současné fázi přípravy byla akce monitorována a byla vyhodnocena i možnost odhalení přípravy na spáchání některého z uvedených trestných činů konkrétními osobami a aby bylo zahájeno trestní řízení, kterým by se mohlo zabránit tomu, aby ve městě Ústí nad Labem měli pachatelé takové trestné činnosti možnost své úmysly uskutečnit,“ uzavírá primátor.