Kubata zřídil odpadkovou policii

Kubata zřídil odpadkovou policii
10.12.2008
Cílem bude zmapovat situaci v oblasti výskytu neuklizených odpadků.

   Situace v mojžířském sídlišti Jindřicha Plachty je podle primátora města Jana Kubaty „poslední kapkou“ ve sklenici jeho trpělivosti. Tzv. odpadková policie bude pracovat na základě propojení činnosti strážníků městské policie, odboru životního prostředí MmÚ a odboru kontroly, společnosti AVE, CZ a příslušných útvarů městských obvodů. Vedoucí odboru životního prostředí MmÚ Jan Zadražil dostal za úkol zpracovat systém její činnosti. „Odpadkovou policii nezřizujeme jen kvůli Mojžíři, ale např. také kvůli množícím se řáděním vandalů v ulicích, zejména v pátek a v sobotu v noci. Dochází nejen ke klasickému vandalství, ale také k častému vysypávání odpadkových košů“, uvádí Kubata.
   Primátor Kubata nechal dnes v Mojžíři provést místní šetření. „Budu požadovat podrobné prošetření odpovědnosti všech dotčených stran, tedy AVE, CZ a dále firmy, která zde měla odpad nechat. Budu se zajímat o to, jak fungují kontrolní mechanismy, jestli v tomto případě nebylo něco zanedbáno. Když jsem dnes uviděl v novinách hory odpadků kolem paneláků, tak jsem se prostě rozčílil,“ říká.
   Primátor dnes uložil městské policii, aby ve zmíněné lokalitě zintenzivnila pochůzkovou činnost a aby do ulice Jindřicha Plachty umístila kameru. „Nedá se nic dělat, pokud na obrazovce uvidíme kohokoliv, jak háže odpadky na zem, bude zjištěn a musí dostat pokutu“, pokračuje Kubata.
   Poslední věcí, kterou Kubata nařídil, je zorganizování „výjezdního odpoledne“ po problémových lokalitách, které se má za účasti primátora uskutečnit v pátek 19. prosince.