Kubcová o ústeckém Centru pro zvířata v nouzi

Kubcová o ústeckém Centru pro zvířata v nouzi
20.2.2012
V kanceláři náměstkyně Kubcové se dnes uskutečnilo úvodní jednání o standardizaci financování a provozování ústeckého Centra pro zvířata v nouzi.

Jednání proběhlo za účasti ředitele ústecké ZOO MVDr. Václava Poživila a vedoucí Centra pro zvířata v nouzi paní Jaroslavy Ježkové. Impulsem pro jednání byla zejména stávající ekonomická situace Centra. V rámci diskuze bylo mimo jiné konstatováno, že se toto tolik potřebné a prospěšné zařízení po většinu roku bohužel nachází na okraji pozornosti. Výjimečně a většinou pouze v době mrazů nebo jiných extrémních situací se ústecké Centrum pro zvířata v nouzi  dostává do středu pozornosti, což je z hlediska jeho významu nevyhovující stav.

Ano, chtěla bych řadu záležitostí v ústeckém Centru pro zvířata v nouzi  narovnat a to počínaje tokem financí, který je naprosto nedostatečný, až po standardní materiální vybavení. A pokud použiji termín standardní, mám na mysli zázemí odpovídající stotisícovému městu. Současně bych chtěla ulehčit naší zoo, která je dnes jediným donátorem tohoto potřebného zařízení. Další jednání o Centru pro zvířata v nouzi se uskuteční 1. března, kdy již budeme sedět nad ostrými čísly a budeme připravovat první reálná opatření ke zlepšení stávajícího stavu“, dodala náměstkyně primátora Kubcová.