Kvalita pitné vody v Ústí nad Labem

Kvalita pitné vody v Ústí nad Labem
5.6.2013
5:30 Stav a kvalita pitné vody v Ústí nad Labem není v tuto chvíli ohrožena. Obyvatelé města ji stále mohou užívat běžným způsobem.

V Ústí nad Labem teče z vodovodních kohoutků nekontaminovaná voda. Obyvatelé města se pro tuto chvíli nemusí obávat jejího znečištění. Varování před znečištěním pitné vody se týká pouze několika obcí na území bývalého okresu Ústí nad Labem. Jedná se o obce Malečov, Březí – Pohoří a část Kojetic. V těchto obcích došlo k znečištění lokálních pramenišť z důvodu silných dešťům.

Zaměstnanci vodárenské společnosti i nadále monitorují stav kvality vody a vyhodnocují jej.