Labská stezka zastávkou pro německou delegaci

Labská stezka zastávkou pro německou delegaci
16.9.2009
Cestu z Magdeburku do Prahy si 31 zástupců unie hospodářských komor zpestřila prohlídkou cyklistické trasy.

   Za město delegaci přivítala náměstkyně primátora Zuzana Kailová, která hosty z Německa informovala o aktivitách města v oblasti cykloturistiky a doprovodných akcích, které se zaměřují na prevenci úrazů či bezpečnost dětí. Také je seznámila s budováním infrastruktury, tedy s instalací informačních panelů podél cyklostezky za podpory Nadace Partnerství.

   Labská stezka v Ústí nad Labem je dlouhá 19,3 km. Podle červencového monitoringu po ní denně projede na 500 cyklistů. Její výstavba probíhala od roku 1999 za podpory dotací z EU a státního rozpočtu, celkem její výstavba vyšla na 60 milionů korun. Nejnovější část stezky, která vede po Střekovském nábřeží, prošla novou úpravou v rámci protipovodňových opatření.

   Delegace z Magdeburku po té odjela do Prahy na Konferenci o výměně zkušeností ČR-SRN na Labské stezce. Její dobudování, které v budoucnu spojí Hamburk s Vídní, bude realizováno ve třech etapách. První z nich bude financována z evropských peněz, z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad...