Lávku pro pěší nahradí přechod

Lávku pro pěší nahradí přechod
29.5.2008
Nejpozději v červenci bude odstraněna lávka pro pěší před Domem kultury. Nahradí ji nový přechod pro chodce s bezpečnostním ostrůvkem.

   Postupná demolice lávky probíhá již od letošního května, skončit by měla v průběhu července. Následně dojde v těchto místech k vybudování přechodu s ostrůvkem, úpravě schodišťového přístupu do Domu kultury a vytvoření dvaceti parkovacích míst se šikmým stáním v ulici Velká Hradební před Domem kultury. S vybudováním přechodu bude upravena také komunikace v úseku Velká Hradební – Bělehradská včetně nového dopravního řešení.

   „K demolici jsme přistoupili jednak proto, že chceme před Domem kultury vytvořit zálivku pro autobusy a vozidla s tělesně handicapovanými a také z důvodu, že oprava lávky by byla vzhledem k jejímu zchátralému technickému stavu značně nákladná,“ vysvětlil náměstek Jan Řeřicha.

   V letošním roce jsou k dispozici pro rekonstrukci Kulturního domu města zdroje ve výši 20,5 mil. Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuty demolice lávky pro pěší, přeložky dotčených sítí, úpravy komunikací Velká Hradební a Bělehradská, úpravy prostranství, další část výměny syenitového obkladu a vybudování ochranného kamerového systému.

   V letech 2006 – 2008 bylo v investicích na Dům kultury města vynaloženo celkem 66,6 mil. Kč. V rámci těchto finančních prostředků byla provedena například výstavba galerie E. Filly, rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení střechy, projektová dokumentace na zaměření celého objektu či zateplení a částečná výměna obkladů a výplní. Další etapy rekonstrukce objektu chce město financovat s pomocí dotací z evropských strukturálních fondů.


Během července bude odstraněna lávka pro pěší před Domem kultury. Nahradí ji

přechod s bezpečnostním ostrůvkem.