Ledovka trápí také zvěř

Ledovka trápí také zvěř
7.1.2011
Vrstva ledu pokryla nejen chodníky a silnice, ale také pole, louky a lesy. Zvěři způsobuje problémy při pohybu a vyhledávání potravy.

   Neúměrným a prudkým pohybem po vyplašení může docházet k poranění běhů (nohou) zvěře, jejímu uhnání a následně po zalehnutí k prochladnutí, v jehož důsledku zvěř uhyne. V lepším případě dojde k vážnému vyčerpání organizmu, zvýšené spotřebě zásobních látek a následným neúměrně zvýšeným škodám na lesních porostech, kdy se zvěř snaží alespoň část životně důležitých živin co nejrychleji získat zpět. Současně tvorbou ledovky na větvích a kmenech stromů vzniklo vysoké nebezpečí úrazu možným pádem větví, které jsou mokrým sněhem a ledovkou zatíženy a hrozí jejich zlomení.

  Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem proto naléhavě žádá občany a návštěvníky přírody o maximální ohleduplnost a obezřetnost při návštěvách přírody. Základem je nevstupovat mimo používané cesty do lesních porostů a své psí miláčky mít vždy na vodítku. I zdánlivě neškodným prohnáním zvěře může dojít k jejímu úhynu v důsledku vyčerpání či prochladnutím po opětovném zalehnutí. Toto bylo již vícekrát zaznamenáno i přímo ve městě Ústí nad Labem.

  Množí se také dotazy na možnost přilepšení zvěři předkládáním potravy. Obraťte se prosím na nejbližší myslivecké sdružení, či na Vám známého myslivce a ti Vám poradí, kde a zvláště jaký druh potravy zvěři předkládat. Nevhodnou potravou lze zvěři a ostatním živočichům spíše uškodit a přikrmováním na nevhodných místech, například několik málo metrů od domů, může docházet k nalákání divočáků a následným problémům spojeným s jejich výskytem. Několik těchto případů registrujeme např. v ulici Tolstého na Střekově, či Brandtova v Doběticích. V případě jakýchkoliv dotazů můžete též kontaktovat pověřeného referenta pana Petra Šebka telefonicky na číslo 475 271 743, nebo e-mailem: petr.sebek@mag-ul.cz.